Service

Kwaliteit en service staan bij ons voorop. Wij houden samen met onze productieafdeling de kwaliteit altijd scherp in de gaten. Als er zich onverhoopt toch een probleem voordoet, binnen de garantieperiode van 24 maanden, dient u met het complete product en het aankoopbewijs terug te gaan naar de verkoper. Daar beoordelen zij, waar nodig in overleg met ons, of de klacht onder garantie valt.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.
De garantie, geldend vanaf de datum van aankoop, geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
Voor het bestellen van onderdelen of vragen over een artikel kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.

Slapen

Rijden

Zitten

Spelen

Accessoires

Verzorging